CR. JOAN MIRÓ. URB. CESALPINA (TORRELLAS DE LLOBREGAT)